Phân biệt 2 loại tổn thương da sau mụn

Phân biệt 2 loại tổn thương da sau mụn

Tổn thương da sau mụn chính là những vết sẹo. Tuy nhiên, sẹo sau mụn không phải có cùng 1 hình thái. Nó có sự khác nhau rõ rệt đấy. Hãy phân biệt 2 loại tổn ...

Các tin khác